Асоційоване членство

Часом буває так, що певна людина не відповідає всім критеріям, згідно яких приймаються в члени клубу, але попри все вона відносить себе до частини клубної спільноти. Тому члени клубу прийняли рішення приймати таких людей в асоційовані члени клубу, щоб дати можливість такій людині відчувати себе частинкою клубної спільноти і в той же час підготувати себе до отримання статусу повного члена клубу.


Про асоційоване членство

 1. Асоційованим членом може бути фізична особа, яка поділяє цілі та завдання Клубу, проте вона не бажає набувати статусу повного члена, а також коли особа не відповідає усім критеріям набуття повного членства в Клубі.
 2. Асоційоване членство в Клубі є добровільним.
 3. Порядок набуття і припинення асоційованого членства є тотожний порядку набуттю та припиненню повного членства в Клубі.
 4. Асоційоване членство є безстроковим.
 5. Асоційоване членство є фіксоване. Облік асоційованих членів Клубу здійснюється Правлінням клубу.
 6. Права асоційованого члена є тотожними правам повного члена Клубу за виключенням:
  6.1. Асоційоване членство виключає право голосу у вирішенні питань, пов’язаних з управлінням Клубу, фінансових питань (затвердження бюджету, визначення розміру членського внеску тощо) та змін до Статуту.
  6.2. Асоційовані члени не можуть бути обраними до складів Правління, Контрольно-ревізійної комісії чи інших керівних органів Клубу.
 7. Обов’язки асоційованого члена є тотожними обов’язкам повного члена Клубу.