Членські внески

        Флорбольний клуб “Альфа” є громадською організацією, тобто є добровільним об’єднанням громадян, створене для вираження й задоволення їхніх інтересів і потреб на засадах самоврядування. Наш Клуб є самостійним у фінансовій сфері, тобто знаходиться на самофінансуванні. Клуб не є комерційною організацією, тому не надає жодних платних послуг. Звичайно Клуб намагається активно залучати зовнішні кошти меценатів, спонсорів, та попри все основним джерелом надходження коштів залишаються  надходження від самих Членів клубу, які визначають самостійно розмір членських внесків та сплачують їх. 

         За рішенням Загальних зборів Членів клубу від 28.12.18 розмір членського внеску на 2019 рік становить 170грн/місяць.

        Членські внески сплачуються на банківський рахунок Клубу: 

ГО «ФлК «Альфа»
р/р 2600301708344
Код 40192036
МФО 325365
ПАТ «Кредобанк» у м.Ужгород
Призначення платежу: Членські внески