Членство

Давайте спробуємо розібратися навіщо потрібно членство в клубі?

        Клуб це спільнота людей, які об’єднані на основі спільності, подібності, близькості інтересів занять. Завдяки клубу кожен його член може реалізувати свій потенціал, свої таланти в тій сфері, в якій він зацікавлений, в даному випадку – флорбол. Завдяки клубу гравці можуть грати, тренери – тренувати, рефері – судити, управлінці – управляти, дизайнери – творити і т.д. т.п. І все це вони можуть робити в тій сфері, що не дає їм спокою – флорболі. Але для того, щоб ця спільнота ефективно існувала необхідно визначити чіткі правила по яким вона “житиме”, статут клубу, а ті хто, взяли на себе зобов’язання жити по цим правилам відокремити від інших, давши їм статус – Член клубу. Ось тому існує фіксоване членство в клубі, щоб знати хто готовий нести відповідальність за творення клубу, а також реалізовувати свої права в контексті клубу, користуватись всіма перевагами клубу. 


Які права в члена флорбольного клубу «Альфа»?

 • займатися фізичною культурою і спортом у секціях, командах Клубу;
 • виступати за свій Клуб у змаганнях;
 • користуватись спортивними спорудами та інвентарем Клубу;
 • обирати і бути обраними до складу статутних органів Клубу;
 • брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях статутних органів, до складу яких вони обрані;
 • вносити пропозиції до статутних органів усіх рівнів та відстоювати свою точку зору до прийняття більшістю відповідного рішення;
 • брати участь у зборах, засіданнях статутних органів;
 • одержувати інформацію з питань діяльності Клубу;
 • вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в організації до прийняття рішень з цих питань;
 • висловлювати свою думку щодо персонального складу кандидатур, які пропонуються для обрання до статутних органів Клубу;
 • брати участь в усіх заходах, що проводяться Клубу;
 • на отримання від Клубу допомоги, якої він потребує;
 • вільно виходити з Клубу за власною письмовою заявою. 

Які обов’язки в члена флорбольного клубу «Альфа»?

 • виконувати вимоги Статуту клубу;
 • виконувати рішення Загальних зборів, Правління клубу та Президента клубу;
 • вдосконалювати свою фізичну підготовку, вести здоровий спосіб життя;
 • активно сприяти розвитку флорболу, популяризувати цей вид спорту серед населення;
 • поводити себе на змаганнях, тренуваннях і у вільний час гідно, утримуючись від дій та висловлювань, які можуть завдати шкоди репутації Клубу, зокрема під час публічних виступів та інтерв’ю засобам масової інформації;
 • дотримуватися принципів поваги, чесності, справедливості і спортивної майстерності та принципів «Чесної гри»(Fair Play);
 • не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Клубу;
 • своєчасно сплачувати обов’язкові грошові внески та інші платежі у встановленому Клубом порядку;
 • не приймати участь в змаганнях по флорболу в складі інших команд/клубів, у разі якщо інше не передбачено попередньою домовленістю між членом та Правлінням клубу;
 • дотримуватись вимог Статуту, інших внутрішніх документів Клубу та виконувати рішення Загальних зборів та Правління клубу;
 • діяти відповідно до мети та завдань, визначених Статутом клубу.

 СТАТУТ КЛУБУ