Курс “ЖИВИ”

Курс інтерактивних занять “ЖИВИ” спрямований на профілактику негативних явищ в житті молоді (тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія, насильство, асоціальна поведінка…) та розвиток їхньої особистості (вибір професії, управління фінансами, управління часом…). Курс розрахований на старших підлітків середніх навчальних закладів та студентів вищих навчальних закладів.


Ціль курсу: кинути виклик молодим людям: змінити своє життя.
Бачення курсу: молоді люди, які живуть повноцінно.
Тривалість курсу 15 інтерактивних занять по 45хв:
1. «ЖИВИ ВІЛЬНО: ні курінню»;
2. «ЖИВИ ВІЛЬНО: ні наркотикам»;
3. «ЖИВИ ВІЛЬНО: жити без штрих коду» (торгівля людьми);
4. «ЖИВИ ТВЕРЕЗО: ні алкоголю»;
5. «ЖИВИ НЕЗАЛЕЖНО: GEEK» (комп’ютерна залежність);
6. «ЖИВИ ВІДПОВІДАЛЬНО: секс»;
8. «ЖИВИ ВІДПОВІДАЛЬНО: фінанси»;
9. «ЖИВИ ВІДПОВІДАЛЬНО: ні хабарництву!»;
10. «ЖИВИ ВІДПОВІДАЛЬНО: ні насильству!»;
11. «ЖИВИ ВІДПОВІДАЛЬНО: time management»;
12. «ЖИВИ долаючи ВІЛ/СНІД»;
13. «ЖИВИ РОЗВИВАЮЧИСЬ: розвивай свій потенціал»;
14. «ЖИВИ» (самогубство);
15. «ЖИВИ СПІЛКУЮЧИСЬ: дружба».


Що таке інтерактивне заняття? 

Інтерактивне заняття –  форма навчання, в процесі якого учні і вчитель знаходяться в режимі бесіди, діалогу між собою. Це співпраця, взаємонавчання: вчитель – учень, учень – учень. При цьому вчитель і учень – рівноправні, рівнозначні суб’єкти навчання. Інтерактивна взаємодія виключає домінування одного учасника навчального процесу над іншим, однієї думки над іншою. Під час такого спілкування учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати обґрунтовані рішення.

Деякі методи, які забезпечують активну участь і взаємодію учасників один з одним і з учителем:
відпрацювання навичок;
робота в групах;
інтерактивні презентації;
дискусії;
мозкові штурми;
рольові ігри;
аналіз історій і ситуацій.